AMERICAN TOUR VOL. 2

Koncerty, wykłady, prawykonania światowe dzieł współczesnych polskich kompozytorów i wiele innych wyjątkowych wydarzeń. To wszystko już tej jesieni, podczas drugiej trasy koncertowej Jana w duecie z Markiem Szlezerem w USA!

Więcej

ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKO

15. października br. przypada 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszko. Jan Kalinowski wraz z Markiem Szlezerem włączą się w obchody koncertem w Nowym Jorku. 20. października w The Kosciuszko Foundation wykonają prapremierę światową nowego utworu Jakuba Polaczyka "Act for TK" napisanego specjalnie z tej okazji!

Więcej

Paderewski Lecture-Recital

Światowa premiera utworu "Death in Venice" na klarnet , wiolonczelę i fortepian Marcela Chyrzyńskiego! 15. października w Newman Recital Hall w Los Angeles wraz z Janem Kalinowskim wsytąpią Marek Szlezer, Andrew Leonard (klarnet).

Więcej

Biografia

 

Jan Kalinowski jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w 2005 r. w klasie wiolonczeli prof. Witolda Hermana. Ukończył również studia w École Normale de Musique de Paris „Alfred Cortot”, gdzie w 2004 r. otrzymał „Diplôme Supérieur d'Exécution” w klasie wiolonczeli prof. Paula Julien. Swoją edukację kontynuował na studiach podyplomowych w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie prof. Petera Bucka, ukończonych w 2008 r. Umiejętności wykonawcze Jan Kalinowski doskonalił podczas kursów mistrzowskich u tak znanych muzyków, jak David Geringas, Ivan Monighetti oraz Arto Noras. Pracował również w klasie interpretacji dzieł kameralnych Krzysztofa Pendereckiego, organizowanej przez krakowską Akademię Muzyczną, gdzie przygotowywał utwory pod kierunkiem profesora.

 

Był stypendystą Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago, Fundacji Zygmunta Zaleskiego, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso, poza tym otrzymał Stypendium Twórcze: Fundacji Grazella, Stypendium Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej, a także nagrodę Województwa Małopolskiego za działalność na rzecz kultury.

 

W 2009 r. nadano mu stopień naukowy doktora, zaś w 2015 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

 

Wraz z Markiem Szlezerem od 2001 r. współtworzy zespół „Cracow Duo”, koncertując w Polsce i na świecie. W roku 2015 artyści zadebiutowali m.in. w Seoul Arts Center w Seulu, Alfred Newman Hall w Los Angeles oraz w nowojorskiej Carnegie Hall gdzie wykonali koncert z okazji 205. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Na przełomie sierpnia i września artyści odbyli trasę koncertową po Meksyku, którą zainaugurował ich debiut w sali koncertowej Palacio de Bellas Artes. W grudniu wystąpili podczas festiwalu w Filharmonii Nowosybirskiej.

 

Jan Kalinowski jako solista i kameralista zdobywał nagrody podczas konkursów i festiwali muzycznych w kraju i za granicą. Ważnymi wydarzeniami w życiu artysty były także występy na festiwalach polskich, prezentujące prawykonania utworów współczesnych: „Warszawska Jesień”, Polonica Nova – prawykonanie Deja vu Macieja Jabłońskiego z towarzyszeniem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Michała Dworzyńskiego; podczas Festiwalu Aleksandra Tansmana w Łodzi wykonał Koncert wiolonczelowy kompozytora oraz brał udział w polskim prawykonaniu jego III Symfonii koncertującej wraz z Marią Machowską, Arturem Rozmysłowiczem, Markiem Szlezerem i Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Jan Kalinowski jest wielokrotnym uczestnikiem Międzynarodowych Dni Kompozytorów Krakowskich, gdzie w 2005 r. podczas inauguracji festiwalu wykonał w Filharmonii Krakowskiej Koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Wojciecha Czepiela.

 

Do znaczących dokonań Jana Kalinowskiego należą liczne nagrania dla radia i telewizji oraz dla znanej wytwórni DUX. Wraz z Markiem Szlezerem nagrał dla tej wytworni w 2009 r. płytę kompaktową, zawierającą dzieła na wiolonczelę i fortepian Aleksandra Tansmana, która otrzymała nagrodę francuskiej krytyki La Clef de ResMusica 2010 oraz nominację do Nagrody Polskich Melomanów Programu 3 PR. Kolejna płyta monograficzna z kompletem dzieł kameralnych Chopina, nagrana wraz z Bartłomiejem Niziołem i Markiem Szlezerem, oprócz przyznania jej także nagrody La Clef de ResMusica 2011 otrzymała nominację do Narody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2011. W 2013 r. nagrał płytę z polską muzyką wiolonczelową zawierającą utwory na składy od jednej do ośmiu wiolonczel. W 2014 r. ukazała się płyta Dedykacje nagrana wraz z pianistą Markiem Szlezerem, z utworami napisanymi dla artystów przez krakowskich kompozytorów. Następna płyta Krzysztof Penderecki - utwory kameralne, opublikowana z okazji 80. urodzin maestro, otrzymała nagrodę Gramophone Editor’s Choice w lutym 2015 r. i nominację do Narody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2015.

 

Jako solista występował m.in. pod batutą Raufa Abdullayeva, Łukasza Borowicza, Wojciecha Czepiela, Jacka Rafała Delekty, Michała Dworzyńskiego, Jacka Kaspszyka, Adama Klocka, Pawła Kotli, Pawła Przytockiego, Daniela Rajskina i Macieja Tworka.

 

Jan Kalinowski od 2005 r. jest związany zawodowo z krakowską Akademią Muzyczną, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu i prowadzi swoją klasę wiolonczeli. W ramach wymiany międzyuczelnianej wykładał grę na wiolonczeli na kilku uczelniach europejskich: Hochschule für Künste w Bremie (2006), Univerzita  Mateja Bela (Banska Bystrica) oraz Hochschule für Musik Karlsruhe (2007), Conservatorio statale di musica „G.B. Pergolesi” w Fermo i Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” w Rovigo (2009), Conservatorio  Statale di Musica D. Cimarosa w Avellino (2010), Vysoka Skola Muzickych Umeni w Bratyławie (2013), Musik Hochschule w Mannheimie (2014), Koninklijk Conservatorium w Brukseli (2015) oraz przy okazji koncertów w: Tbilisi State Conservatoire (2012,2013,2014), El Conservatorio de las Rosas w Morelii (2015), La Universidad Nacional Autonoma de Mexico (2015), El Conservatorio Nacional de Musica w Mexico City (2015), Escuela Superior de Musica w Mexico City (2015) oraz w Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice w Kiszyniowie (2015). Prowadzi kursy mistrzowskie w ramach Małopolskiej Akademii Talentów.

Jan Kalinowski gra na instrumencie Wojciecha Topy z roku 2013.